Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

Ik accepteer de privacyvoorwaarden

Supervisie

Supervisie is een zelfsturende methode onder leiding van een supervisor, die je helpt bewust te worden van hoe en waarom je de dingen doet, zoals je het altijd doet (handelen), om dit eventueel bij te stellen. In de supervisiesessies leer je vooral balans te vinden tussen denken, voelen en handelen.

‘Supervisie is vooral belangrijk voor beroepen en functies die op mensen zijn gericht, voor zover daarin de communicatie tussen de beroepsbeoefenaar en een of meer anderen een belangrijke rol speelt.’
(Regouin, 1997)

Supervisietraject

Het supervisietraject wordt op maat gesneden naar jouw wensen en behoefte. In principe duurt een sessie 1 uur en vindt 1 x per 14 dagen plaats op locatie of in de bijeenkomstruimte van de supervisor zelf. Voorafgaand aan de sessie wordt van jou verwacht dat je een werkinbreng stuurt. Na elke sessie schrijf je een reflectie op de bijeenkomst om zo meer inzicht te krijgen in je eigen proces.

Het is ook mogelijk een groepssupervisie te doen met enkele collega’s van je eigen afdeling of juist van een andere locatie.

Intervisie

Het is ook mogelijk een intervisor in te huren op je werk voor intervisiebijeenkomsten. Soms is het namelijk prettig om een externe intervisor bij de intervisie te betrekken. Een intervisor van INsightOUT is kundig, onpartijdig, heeft een helikopterview en leert je team in de praktijk meteen een passende intervisiemethode aan.

Kosten

Individueel: per sessie van 1 uur:  € 95,- (excl. BTW en reiskosten á 0,25/km)
Groepssupervisie voor 3 personen: per sessie van 2 uur: € 175,- (excl. BTW en reiskosten á 0,25/km)
Intervisie voor 6 personen: per sessie van 2,5 uur: € 295,- (excl. BTW en reiskosten á 0,25/km)

Als ik blijf kijken
Zoals ik altijd heb gekeken
Blijf ik  denken
Zoals ik altijd heb gedacht
Als ik blijf denken
Zoals ik altijd heb gedacht
Blijf ik geloven
Zoals ik altijd heb geloofd
Als ik blijf geloven
Zoals ik altijd heb geloofd
Blijf ik doen
Zoals ik altijd heb gedaan
Als ik blijf doen
Zoals ik altijd heb gedaan
Blijft me overkomen
Wat me altijd overkomt.

(schrijver onbekend)

“No one learns as much about a subject as one who is forced to teach it.” – Peter F. Drucker